تبلیغات
دانلود دریافت لینک فایل - مطالب ابر حسابداری
منوی اصلی

دانلود دریافت لینک فایل

گوناگون و مختلف
 • تلگرام +تلگرام یکشنبه 22 آذر 1394 09:10 ق.ظ نظرات ()
                                                  

  مبانی جامعه شناسی رشته های اقتصاد,حسابداری,روان شناسی وعلوم تربیتی (3واحد)
  کتاب درآمدی به جامعه شناسی
  بروس کوِئن
  ترجمه محسن ثلاثی

  ...
                                                  

  filesell
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • تلگرام +تلگرام سه شنبه 21 مهر 1394 10:41 ب.ظ نظرات ()
                                                                              
  مقدمه

  چكیده

  تصویب نامه هیأت وزیران و ضمائم

  تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانك كارآفرین

  عناوین حسابهای دفتر كل

  زیر حسابهای دفتر كل ...
              

                                      

  filesell
  آخرین ویرایش: سه شنبه 21 مهر 1394 10:48 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • تلگرام +تلگرام سه شنبه 21 مهر 1394 10:39 ب.ظ نظرات ()
                                                                              

  فصل اول ورودی سیستم حقوق و دستمزد

  مقدمه ...................................................................................................................... 7

  هدف و انگیزه انتخاب موضوع ............................................................................... 8

  سیستم حقوق و دستمزد ........................................................................................ 9

  اجزاء سیستم حقوق و دستمزد                                                                 9

  کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ............................................................ 10

  پرداخت حقوق و دستمزد ..................................................................................... 10

  حقوق .................................................................................................................... 11

  تهیه جدول حقوق .................................................................................................. 12

  لیست بیمه ............................................................................................................. 15

  دستمزد ................................................................................................................. 15

  کسری کار ............................................................................................................ 15

  حق بیمه ................................................................................................................ 15

  مالیات ................................................................................................................... 16

  کسر (کسر کار) .................................................................................................... 17

  پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص )........................................................................ 17

  پرداخت خالص ( خالص پرداختنی )...................................................................... 17

  کسور حقوق و مزایا ............................................................................................. 18

  کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای ) سالانه کارمند ............................. 20

  حقوق و مزایا ........................................................................................................ 21

  ماموریت شغلی ..................................................................................................... 22

  سایر کسورات ...................................................................................................... 22

  کسورات حقوق و مزایا ........................................................................................ 23

  محاسبه حقوق و مزایا .......................................................................................... 23

  مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ...................................................................................

  فصل دوم پردازش حقوق و دستمزد

  مقدمه .................................................................................................................... 25

  نقش حقوق و دستمزد .......................................................................................... 25

  سیستم .................................................................................................................. 26

  حقوق .................................................................................................................... 26

  محاسبه مبلغ اضافه کار ....................................................................................... 26

  حق اولاد ............................................................................................................... 26

  مالیات حقوق کارکنان............................................................................................ 27

  مستخدمین سازمان ن........................................................................................... 27

  نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد .................................................................. 28

  فصل سوم خروجی سیستم حقوق و دستمزد

  لیست حقوق و دستمزد ......................................................................................... 32

  تنظیم لیست حقوق و دستمزد


              

                                      

  filesell
  آخرین ویرایش: سه شنبه 21 مهر 1394 10:41 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • تلگرام +تلگرام سه شنبه 21 مهر 1394 10:20 ب.ظ نظرات ()
                                                                              
  تعریف و اصطلاحات:

  1-تعریف مال

  چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به

  موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه

  یا مؤسسه دولتی بوده یا به نح ...
              

                                      

  filesell
  آخرین ویرایش: سه شنبه 21 مهر 1394 10:38 ب.ظ
  ارسال دیدگاه