جزوه کامل هوشمند سازی مدارس  کد دوره: 92002566  مدت دوره: 40 ساعت  تعداد صفحات آموزش: 163 صفحه  تعداد سئوالات این مجموعه: 500 سئوال  فرمت فایل: PDF   ...