خلاصه کتاب راهنمای سنجش روانی مارنات برای روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان  بسیار کامل- مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری وزارت بهداشت   2 فایل pdf یکی دست نویس و دیگری  تایپ شده- در مجموع 200 صفحه  کاملترین  جزوه از کتاب مارنات  شامل:  فصل اول: مقدمه  فصل دوم: بافت سنجش بالینی  فصل سوم: مصاحبه سنجشی  فصل چهارم: سنجش رفتاری  فصل پنجم: مقیاس های هوش وکسلر  فصل ششم: مقیاس های حافظه وکسلر  فصل هفتم: MMPI   فصل دهم: رورشاخ    فصل چها ...