فهرست مطالب  وابستگی آنتالپی واکنش به دما  آنتالپی گرم کردن  کالریمتری حلال پوششی  راه دیگر رویکرد سهم یک گروه در محاسبه آنتالپی حلال پوششی  روش ما دارای مزایای زیر است.    این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 42 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   ...