فهرست مطالب  گیربکس اتوماتیک چگونه کار می کند؟  گیربکس   مکانیکی  انواع گیربکس    انواع محور یا شفت در گیربکس (جعبه   دنده)  معایب عمده گیربکس    کلیه دنده   ها بیرون می زند  چکونگی ازمایش   دنده برنجی  علت روغن   ریزی گیربکس       این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 12 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است      ...