فایل زیر شامل 2 عدد نمونه قرارداد خام پیمانکاری نظافت قالب فایل word  و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای قرارداد پیمانکاری نظافت میباشد  ...