تلگرام +تلگرام پنجشنبه 30 آذر 1396 01:37 ق.ظ نظرات ()
                                                                                                    شرح حال، نمره گذاری و تفسیر یک نمونه واقعی از آزمون  TAT  در 12 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت  doc     نمونه ای از آزمون  معاینه وضعیت روانی  وضیعت ظاهری  (General Appearance): بیمار لباس را بطور کامل به تن دارد و موهایش کوتاه است. سن ظاهری بیمار بیشتر از سن تقویمی اش است .  رفتار حرکتی (Motoric Behavior): بیمار دچار کندی روانی- حرکتی است .  طرز برخورد در حین مصاحبه (Attiude): همکاری لازم را با آزمونگر ندارد .  خلق (Mood): در طول مصاحبه و اجرای آزمون افسرده است .  عاطفه (Affect): عاطفه اش مت ...