تلگرام +تلگرام چهارشنبه 29 آذر 1396 01:53 ق.ظ نظرات ()
                                                                                                    گرداوری شده در 14 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب  ((چکیده)) 3   مقدمه:توصیف وضعیت موجود.  4   گردآوری اطلاعات (شواهد1) 5   چرا دانش آموزان اشتیاق زیادی نسبت به درس انشا ندارند؟.  5   تجزیه وتحلیل اطلاعات..  6   خلاصه ی یافته های اولیه.  6   چند نکته درباره ی نگارش...  7   اصول ومبانی انشا 7   انواع انشا 8   معیارهای ارزشیابی..  9   راههای پیشنهادی برای انشا نویسی..  9   چگونگی اجرای راه جدید.  10   گردآوری اطلاعات (شواهد2) 10   نتایج کار به شرح ذیل است: 11   جدیدنظر درروشهای انجام گرف ...