تلگرام +تلگرام یکشنبه 26 آذر 1396 05:31 ب.ظ نظرات ()
                                                                                                


   فرمت ورد  85 صفحه  فهرست مطالب        عنوان    صفحه  پیشگفتار     مقدمه       فصل اول:کلیات شناخت     1-1- مشخصات متقاضیان طرح     2-1- معرفی اجمالی پروژه     3-1- معرفی محصول      4-1-سوابق تولید     5-1-کاربرد محصول      6-1-مصرف کنندگان     7-1- استانداردهای محصولات تولیدی      فصل دوم:بررسی کلی طرح     1-2-فرایند تولید:     2-2-نمودارفرایند تولید     3-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن     4-2-ابزار و وسایل مورد نیازط ...