خلاصه کتاب درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی با فرمت ورد   رضا طهماسبی  اردیبهشت 96   101 صفحه  word   ...