تعداد سؤالات و مؤلفه ها: 20  سؤال و مؤلفه ندارد . منبع :   دارد مقاله لاتین :   دارد روایی و پایایی :   در مقاله لاتین گزارش شده است . نوع فایل :   ورد        word تعداد صفحات :  3  صفحه هدف : بررسی میزان توجه به سلامتی و محیط زیست  .     ویژگی منحصر به فرد محصو ل:  در کنار پرسشنامه ای که دریافت می نمایید، مقاله لاتینی که پرسشنامه در آن وجود دارد نیز ارائه می شود. بنابراین محصول شامل :  پرسشنامه + مقاله لاتین   آن .  در ص ...