فرمت فایل : .doc 
 
تعداد صفحه : 8 صفحه 
  
قسمتی از متن : 
 
‏1
‏طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی 
‏ سال تحصیلی 8‏8‏-8‏7‏ 
‏ مجتمع امام رضا (ع )واحد 11 شهرستان چناران
‏ترم 1
‏ماه
‏هفته
‏جلسه
‏اهداف کلی
‏درس
‏اهداف جزئی
‏ارزشیابی‏ 
‏مهر87
‏اول
‏اول
‏یاد آوری 
‏ 
‏*یاد آوری تجزیه 
‏و ترکیب‏ ‏دوره دبیرستان ‏ 
‏دوم
‏اقسام کلمه
‏1
‏المراه النموذجیه
‏*اسم ونشانه های آن 
‏*فعل ونشانه های آن 
‏*حرف 
‏*اقسام اسم : مث ...