تلگرام +تلگرام یکشنبه 26 شهریور 1396 04:36 ب.ظ نظرات ()
                                                                            در بسته ارایه شده نمونه ای از نحوه تکمیل سه پرسشنامه در مدیریت ارایه گردیده است. این فایل در قالب SPSS بوده و می توان از این قابل و با افزایش تعداد مشاهدات در کارهای پژوهشی بهره گرفت.  ...