تلگرام +تلگرام دوشنبه 13 شهریور 1396 04:16 ب.ظ نظرات ()
                                                                            در قالب فایل ورد که شامل 25 صفحه و قابل ویرایش می باشد            فهرست   مقدمه :   ارزیابی از وضع موجود   اهداف گزارش :   هدف اختصاصی :   اهداف جزئی :   مقایسه با شاخص :   گردآوری اطلاعات  :   تجزیه و تحلیل اطلاعات : ( موانع و علل رشد خلاقیت )   نمودار شماره 2 موانع خلاقیت در محیط مدرسه   با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل کرد :   در زمینه خانواده :   در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون  ...