تلگرام +تلگرام دوشنبه 13 شهریور 1396 05:15 ب.ظ نظرات ()
                                                                            در قالب فایل ورد که شامل 30 صفحه و قابل ویرایش می باشد        مقدمه   بیان وضعیت موجود   اهمیت موضوع :   اهداف تحقیق   هدف کلی :   اهداف جزئی :   فرضیات تحقیق :   مقایسه با وضع مطلوب :   جمع آوری اطلاعات   1 – شاخص های کیفی وضع موجود :   الف – مشاهده  :   ب - مصاحبه با اولیاء   ج ) نظر سنجی از اولیاء   جدول شماره 1 :  نظر سنجی از اولیاء دانش آموزان   د - بررسی روش‌های تدریس   2. ش ...