تلگرام +تلگرام دوشنبه 23 مرداد 1396 11:36 ق.ظ نظرات ()
                                                                        

   این مقاله دارای شبیه سازی و ترجمه و گزارشکار مختصری می باشد   مدیریت انرژی و كنترل هماهنگ مبدل های تولید پراکنده در یك ریزشبکه  درس تولید پراکنده و انرژیهای تجدید پذیر  چكیده ی مطالب :  این مقاله یک ریزشبکه حاوی واحدهای تولید پراکنده مختلفی را ارایه میکند که به شبکه توزیع متصل هستند. یک الگوریتم مدیریت انرژی برای هماهنگ کردن عملکردهای واحدهای مختلف DG در ریزشبکه برای عملکردهای متصل به شبکه و جزیره ای، اجرا شده است. ریزشبکه پیشنهادی شامل یک ارایه فتو ولتاییک (PV) که بعنوان واحد تولیدی اصلی ریزشبک ...