تبلیغات
دانلود دریافت لینک فایل - طرح درس
منوی اصلی

دانلود دریافت لینک فایل

گوناگون و مختلف
201طرح درس سالانه و طرح درس روزانه (آشنایی با مفهوم بخش پذیری) ریاضی پنجم ابتدایی
202نمونه طرح درس روزانه ( برای یک جلسه ) درس مبانی علم رایانه
203نمونه طرح درس روزانه ( برای یک جلسه ) درس مبانی علم رایانه
204طرح درس سالانه درس علوم كلاس دوم ابتدایی
205طرح درس زبان فارسی 2 درس هجدهم
206طرح درس سالانه (بودجه بندی سالانه ) درس ریاضی پایه ششم
207طرح درس سالانه درس زبان فارسی پایه یازدهم
208طرح درس ماهانه درس کاربرد رایانه در حسابداری
209طرح درس یك ساعت درس تربیت بدنی پایه دوم دبستان
210طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی )
211طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی )
212طرح درس یك ساعت درس تربیت بدنی پایه دوم دبستان
213طرح درس ماهانه درس کاربرد رایانه در حسابداری
214طرح درس سالانه درس زبان فارسی پایه یازدهم
215طرح درس سالانه (بودجه بندی سالانه ) درس ریاضی پایه ششم
216طرح درس سالانه درس علوم كلاس دوم ابتدایی
217طرح درس زبان فارسی 2 درس هجدهم
218 طرح درس اجتماعی پایه چهارم (درس ششم- جهت های جغرافیایی)
219 طرح درس اجتماعی پایه چهارم (درس ششم- جهت های جغرافیایی)
220طرح درس سالانه درس هدیه های آسمانی پایه سوم دبستان
221طرح درس هدیه آسمانی پایه چهارم درس پنجم (همیشه با هم )
222طرح درس کلیّه درس های فارسی پایه سوم دبستان
223نمونه طرح درس فارسی هشتم براساس برنامه درس ملی
224نمونه طرح درس فارسی هشتم براساس برنامه درس ملی
225طرح درس کلیّه درس های فارسی پایه سوم دبستان
226طرح درس هدیه آسمانی پایه چهارم درس پنجم (همیشه با هم )
227طرح درس سالانه درس هدیه های آسمانی پایه سوم دبستان
228طرح درس بخوانیم درس پرچم دوم دبستان
229طرح درس بخوانیم درس پرچم دوم دبستان
230طرح درس تعلیمات مدنی پنجم دبستان(عنوان درس وحدت)
231طرح درس فارسی سال هشتم شگفتی‌های طبیعت (درس چهارم)
232طرح درس بخوانیم دوم دبستان( درس خورس كوچولو)
233طرح درس روزانه پایه چهارم ( درس مدنی)
234طرح درس روزانه جغرافیا دهم( درس آبها)
235طرح درس سالانه درس جبر و احتمال پایه یازدهم ریاضی
236طرح درس سالانه درس حسابان پایه یازدهم ریاضی
237طرح درس سالانه درس زبان فارسی دهم
238طرح درس سالانه درس زبان فارسی نهم
239طرح درس سالانه درس زبان فارسی نهم
240طرح درس سالانه درس زبان فارسی دهم
241طرح درس سالانه درس حسابان پایه یازدهم ریاضی
242طرح درس سالانه درس جبر و احتمال پایه یازدهم ریاضی
243طرح درس روزانه جغرافیا دهم( درس آبها)
244طرح درس روزانه پایه چهارم ( درس مدنی)
245طرح درس بخوانیم دوم دبستان( درس خورس كوچولو)
246طرح درس فارسی سال هشتم شگفتی‌های طبیعت (درس چهارم)
247طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان (عنوان درس قاره های جهان)
248طرح درس تعلیمات مدنی پنجم دبستان(عنوان درس وحدت)
249 طرح درس عربی پایه سّوم راهنمایی درس سوّم سال تحصیلی 1386
250 طرح درس سالانه ریاضی درس هندسه ا پایایه دوم دبیرستان
251 طرح درس سالانه درس هندسه(2) پایه سوم متوسطه
252 طرح درس سالانه درس علوم كلاس چهارم ابتدایی
253 طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک
254 طرح درس سالانه درس حسابان پایه سوم ریاضی متوسطه
255 طرح درس دوم دبستان درس خورس كوچولو
256 طرح درس بخوانیم درس پرچم دوم دبستان
257طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۲هشتم
258طرح درس عربی هشتم درس سوّم سال تحصیلی 97 - 96
259طرح درس عربی هشتم درس سوّم سال تحصیلی 97 - 96
260طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۲هشتم
261طرح درس سالانه ریاضی درس هندسه پایه دوم دبیرستان
262طرح درس سالانه ریاضی درس هندسه پایه دهم
263دانلود طرح درس الگوی کاوشگری هدیه های آسمانی پایه پنجم درس اسراف
264دانلود طرح درس الگوی کاوشگری هدیه های آسمانی پایه پنجم درس اسراف
265دانلود طرح درس هدیه های آسمانی پنجم( درس خورشید پشت ابر)
2663 طرح درس سالانه و 3 طرح درس روزانه ریاضی متوسطه اول به شکل ورد
267دانلود طرح درس هدیه های آسمانی پنجم( درس خورشید پشت ابر)
268دانلود طرح درس سالانه-رشته ریاضی فیزیک-سال سوم-درس کامپیوتر
269دانلود طرح درس -مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی - درس کشاورزی
270دانلود طرح درس - مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی - درس شورا
271دانلود طرح درس - هدیه های آسمانی دوم- درس سلام سلام
272دانلود طرح درس - هدیه های آسمانی دوم- درس همه چیز از توست
273دانلود طرح درس - هدیه های آسمانی دوم- درس سلام سلام
274دانلود طرح درس -هدیه های آسمانی دوم- درس همه چیز از توست
275دانلود طرح درس -مطالعات اجتماعی-پایه ششم - درس کشاورزی
276دانلود طرح درس -مطالعات اجتماعی - پایه پنجم ابتدایی - درس شورا
277دانلود طرح درس-هدیه های آسمانی- پایه دوم - درس وقت خواندن
278دانلود طرح درس-هدیه های آسمانی –پایه دوم- درس عینک معلم
279دانلود طرح درس-بخوانیم و بنویسیم –پایه دوم –درس خدای مهربان
280دانلود طرح درس- درس بدن ما- علوم چهارم- بدیعه پردازی
281دانلود طرح درس- هدیه های آسمانی- پایه دوم - درس وقت خواندن
282دانلود طرح درس-هدیه های آسمانی –پایه دوم- درس عینک معلم
283دانلود طرح درس- بخوانیم و بنویسیم پایه دوم –درس خدای مهربان
284تحقیق در مورد طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص
285مقاله درباره طرح درس بخوانیم درس پرچم دوم دبستان
286 نمونه طرح درس روزانه (برای یك جلسه) درس زیست
287 طرح درس سالانه درس هندسه(2) پایه سوم متوسطه
288 طرح درس سالانه درس زبان فارسی
289 طرح درس سالانه درس حسابان پایه سوم ریاضی متوسطه
290 طرح درس سالانه درس جبر و احتمال پایه سوم ریاضی
291 طرح درس دوم دبستان درس خورس كوچولو
292 نمونه طرح درس روزانه ( برای یک جلسه ) درس مبانی علم رایانه
293 طرح درس سالانه ریاضی درس هندسه ا پایایه دوم دبیرستان
294 طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک
295 طرح درس روزانه پایه چهارم درس مدنی
296 طرح درس روزانه دوم دبیرستان درس آبها
297دانلود تخقیق در مورد طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص (با فرمت word)
298دانلود پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت
299تحقیق در مورد طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص (با فرمت word)