تبلیغات
دانلود دریافت لینک فایل - طرح درس
منوی اصلی

دانلود دریافت لینک فایل

گوناگون و مختلف
101طرح درس آزاد فارسی پایه پنجم دبستان (درس آزاد با موضوع نوروز باستانی)
102طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس وقتی بو علی کودک بود)
103طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس رازی و ساخت بیمارستان )
104طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نقش خردمندان)
105طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام نیکو)
106طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام آوران دیروز )
107طرح درس روزانه فارسی پنجم ( طرح درس کاجستان)
108طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس کار و تلاش)
109طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس فضل خدا)
110طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس سرود ملی)
111طرح درس روزانه فارسی پنج(طرح درس فارسی دفاع از میهن)
112طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس چنار و کدو بن)
113طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم( طرح درس شجاعت )
114طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( درس روزی که باران می بارید)
115طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (درس ستایش )
116طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس کسر های مساوی)
117طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس چهار ضلعی ها)
118طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نیمساز زاویه )
119طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نسبت )
120طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نسبت های مساوی )
121طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس ضرب اعداد اعشاری )
122طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس ساده کردن کسر )
123طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس جمع و تفریق اعداد مرکب )
124طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس الگوها )
125طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس اعداد اعشاری )
126طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس اعداد مرکب )
127طرح درس روزانه هدیه های آسمان ششم درس دوران غیبت
128طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه ششم ( درس احکام سفر )
129طرح درس روزانه عربی پایه نهم درس 8
130طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 8 ( برترین بانو )
131طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 5 ( دین گنج بی پایان )
132طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 15 ( سربازان شیطان )
133طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 13 ( بر بال فرشتگان )
134طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس دوم (استعانت از خداوند )
135طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 9(افتخار بندگی )
136طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس سوم ( تلخ و شیرین )
137طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 1( بینای مهربان )
138طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه هفتم (درس عبور آسان)
139دانلود طرح درس –علوم سوم- دستگاه گوارش (روش طرح کارآیی تیم)
140دانلود طرح درس –علوم سوم- دستگاه گوارش (روش طرح کارآیی تیم)
141طرح درس روزانه نگارش دهم درس هشتم
142طرح درس روزانه عربی دهم درس هشتم
143طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی)
144طرح درس روزانه درس دوم نگارس 2 پایه یازدهم (گسترش محتوا 1 , مکان و زمان )
145طرح درس روزانه پایه هقتم، درس 1، من حق دارم
146طرح درس روزانه پایه هشتم، مطالعات اجتماعی، درس 1، تعاون
147نمونه طرح درس پیام های آسمان پایه هشتم بر اساس عناصر و عرصه ها در طرح درس ملی
148طرح درس روزانه درس اول بخوانیم و بنویسیم پایه دوم
149جدول طرح درس بخوانیم درس سالانه
150طرح درس روزانه درس اول بخوانیم و بنویسیم پایه دوم
151نمونه طرح درس پیام های آسمان پایه هشتم بر اساس عناصر و عرصه ها در طرح درس ملی
152طرح درس روزانــــه درس آمادگی دفاعی آشنایی با حوادث و کمک های اولیه
153دانلود طرح درس مطالعات ششم درس برنامه ریزی
154فرم کامل و قابل چاپ نمونه فرم قرارداد الگوی عمومی تدریس طرح تدریس طرح درس دانشآموزان دروس معلمان اهداف آموزشی اهداف کلی موقعیت آموزشی با فرمت ادوبی پی دی اف Adobe به صورت (PDF)1 صفحه
155پاورپوینت معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «انواع ادبی» و جایگاه آن در میان درس‌های دیگر
156طرح درس روزانه ریاضی پایه چهارم بر اساس طرح درس ملی
157طرح درس روزانه درس بخوانیم پایه چهارم بر اساس طرح درس ملی
158طرح درس هدیه آسمانی کلاس دوم ابتدایی بر اساس طرح درس ملی
159طرح درس سالانه مدنی پنجم ابتدایی براساس طرح درس ملی
160طرح درس سالانه هدیه آسمان پنجم ابتدایی بر اساس طرح ملی
161طرح درس سالانه درس زبان و ادبیات فارسی2و1 پیش دانشگاهی
162طرح درس سالانه هدیه آسمان پنجم ابتدایی بر اساس طرح ملی
163طرح درس سالانه مدنی پنجم ابتدایی براساس طرح درس ملی
164طرح درس هدیه آسمانی کلاس دوم ابتدایی بر اساس طرح درس ملی
165طرح درس روزانه درس بخوانیم پایه چهارم بر اساس طرح درس ملی
166طرح درس روزانه ریاضی پایه چهارم بر اساس طرح درس ملی
167طرح درس روزانه بخوانیم و بنویسیم پایه دوم دبستان بر اساس طرح درس ملی
168طرح درس روزانه ریاضی پایه چهارم بر اساس برنامه درس ملی
169طرح درس سالانه علوم پایه سوم بر اساس برنامه درس ملی
170طرح درس سالانه هدیه های آسمان پایه سوم براساس برنامه درس ملی
171طرح درس سالانه و زمان بندی درس علوم تجربی نهم سال تحصیلی 96-97
172طرح درس عربی نهم درس 8
173طرح درس روزانه ریاضی پایه چهارم بر اساس برنامه درس ملی
174طرح درس سالانه علوم پایه سوم بر اساس برنامه درس ملی
175طرح درس سالانه هدیه های آسمان پایه سوم براساس برنامه درس ملی
176طرح درس سالانه هدیه های آسمان پایه سوم براساس برنامه درس ملی
177طرح درس سالانه علوم پایه سوم بر اساس برنامه درس ملی
178طرح درس روزانه ریاضی پایه چهارم بر اساس برنامه درس ملی
179طرح درس عربی نهم درس 8
180طرح درس سالانه و زمان بندی درس علوم تجربی نهم سال تحصیلی 96-97
181دانلود طرح درس – علوم پنجم- مبارزه پنهان (روش طرح کارایی تیم )
182دانلود طرح درس – علوم پنجم- مبارزه پنهان (روش طرح کارایی تیم )
183طرح درس علوم ششم درس سفر انرژی
184طرح درس (درس تربیت بدنی) اول ابتدایی
185طرح درس پیام آسمانی پایه نهم درس سوم
186طرح درس روزانه کتاب عربی پایه دهم درس یازدهم
187طرح درس (درس تربیت بدنی) پایه اول دبستان
188طرح درس (درس تربیت بدنی) پایه اول دبستان
189طرح درس روزانه کتاب عربی پایه دهم درس یازدهم
190طرح درس تدریس فیلم (طرح درس شش پایه)
191طرح درس پیام آسمانی پایه نهم درس سوم
192طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم ( طراحی آموزشی براساس برنامه درس ملی)
193طرح درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم (درس تعاون)
194طرح درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم (درس تعاون)
195طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم ( طراحی آموزشی براساس برنامه درس ملی)
196طرح درس روزانه عربی (3 )پایه یازدهم درس سوم
197طرح درس روزانه درس فرهنگ و هنر پایه اول
198طرح درس روزانه درس فرهنگ و هنر پایه اول
199دانلود طرح درس سالانه-رشته ریاضی فیزیک-سال سوم-درس کامپیوتر
200طرح درس سالانه و طرح درس روزانه (آشنایی با مفهوم بخش پذیری) ریاضی پنجم ابتدایی